Rechtermuisknop is uitgeschakeld op onze website...
logo

Detachering

Sava Assen Detachering

Grond-, Weg-, Waterbouw / Bouw / Infra

Sava Assen Detachering GWW Bouw Infra

Wij kunnen voor de detachering van diverse specialisten zorgen.

We kijken naar uw vraag en proberen de gewenste vakman/specialist bij u te detacheren, waarbij deze bij u inzetbaar is voor een bepaalde tijd wat nodig is voor uw project.

Bij een detacheringstraject kijken we naar een aantal zaken:

 • Periode van detachering
 • Omvang van het project
 • Aantal uren per dag en/of per week
 • Gewenste functie
 • Overige zaken zoals: Auto, telefoon, laptop etc.

Detachering is o.a. mogelijk voor de volgende functies:

 • Uitvoerder Grond-, Weg-, Waterbouw / verkeerstechniek
 • Projectleider verkeerstechniek / Grond-, Weg-, Waterbouw
 • Werkvoorbereider verkeerstechniek / Grond-, Weg-, Waterbouw
 • Calculator verkeerstechniek / Grond-, Weg-, Waterbouw
 • Projectmanager verkeerstechnische design & construct trajecten
 • Verkeerstechniek medewerker
 • Toetser verkeerstechniek
 • Verkeerskundig medewerker
 • Risicomanager infra / verkeerstechniek
 • MVA moderne veiligheidskunde

Verder kunnen wij voor u door één van onze interne specialisten het volgende verzorgen:

 • Veiligheidsvraagstukken op beleidsniveau in kaart brengen en hierop adviseren
 • Veiligheidsrisico's op een hoog abstractieniveau herkennen en beheersen
 • Knelpunten op het gebied van arbeidshygiëne, ergonomie en PSA oplossen
 • Onderzoek verrichten in (bijna) ongevallen en calamiteiten
 • Een trendanalyse maken om onderscheid te maken tussen incidenten en structurele problemen
 • Inhoudelijke onderwerpen en conclusies overtuigend presenteren aan het management

Voor vragen of het aanvragen van offertes voor bovengenoemde zaken kunt u contact opnemen met 0592-201099 of info@sava-assen.nl

Sava Assen Detachering

A.H.G. Fokkerstraat 38
9403 AP ASSEN
0592-201099
info@sava-assen.nl

Sava Assen Detachering

Ons team

Stefan Anjema

Directeur

Stefan Anjema

Sjoerd Bartol

Manager Infra

Sjoerd Bartol

06-36464188
Bert Alting

Sr. accountmanager

Bert Alting

06-50430256

Meer informatie

Voor meer informatie over detachering neem contact op met 0592-201099 of 06-50430256 (Dhr. B. Alting)
Contact