Rechtermuisknop is uitgeschakeld op onze website...
logo

Weg-, en Asfaltonderzoek

Weg-, & Asfaltonderzoek

Volledig, compleet en accuraat door Sava Assen

Wegbeheer / Asfaltonderzoek

Sava Assen kan voor u de visuele inspectie van wegen, bedrijfsterreinen, fiets- en voetpaden en overige verhardingen verzorgen. Sava Assen brengt voor u in beeld wat de huidige schadebeelden zijn en kan u advies geven voor herstel zonder dat er ingrijpende maatregelen dienen te worden uitgevoerd.

Sava Assen beoordeelt volgens de huidige CROW-systematiek.

Veelvuldig gebruik en weersinvloeden zijn factoren die een rol spelen bij de slijtage van wegen. Gaten in deklagen, steenverlies, boomwortels, verzakking en scheuren in het asfalt zijn veel geconstateerde schadebeelden. Door jaarlijkse inspectie volgens de CROW-systematiek kan vaak met klein onderhoud ernstige schade en de daaruit voortvloeiende hoge herstelkosten worden voorkomen.

Wat kan Sava Assen voor u betekenen:

  • Uitvoeren gedetailleerde visuele inspectie, incl rapportage
  • Visuele inspectie (incl. noodzaak klein onderhoud) incl rapportage
  • Uitvoeren globale visuele inspectie van meerdere wegvakken incl. rapportage
  • Aanvullend onderzoek door middel van kernboringen (eigen dienst)
  • Bespreken en evalueren van de resultaten
  • Het maken en bespreken van ‘plan van aanpak’ om de schade te herstellen
  • Asfaltonderzoek middels boorkernen op laagdikte en aanwezigheid van PAK’s(teer) incl. rapportage
  • Onderzoeken van verhardingsfundering incl. rapportage
  • Ondersteuning en begeleiding bij uitvoering van werkzaamheden
  • Het verzorgen van de eventueel benodigde verkeersmaatregelen volgens CROW publicatie 96b.

Onze mensen zijn gecertificeerd, gediplomeerd en hebben ruime ervaring opgedaan om bovenstaande onderzoeken te mogen uitvoeren. Uiteraard kunnen uw wensen in een vrijblijvend gesprek besproken worden tot een plan van aanpak.

Neem contact met ons op voor een afspraak via: 0592-201099

Sava Assen Uitzendbureau

A.H.G. Fokkerstraat 38
9403 AP ASSEN
0592-201099
info@sava-assen.nl